Інформація про вступ

Магістратура публічного управління та адміністрування ІФНТУНГ

здійснює підготовку фахівців для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, які належать до сфери публічного управління

 

Форми навчання:

§  денна, тривалість навчання 18 місяців (підготовка за кошти фізичних / юридичних осіб);

§  заочна (заочно-дистанційна), тривалість навчання 30 місяців (підготовка за кошти Державного бюджету або за кошти фізичних / юридичних осіб).

 

Організація прийому здійснюється відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 № 674).

 

На навчання за державним замовленням за заочною (заочно-дистанційною) формою приймаються державні службовці  та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра / спеціаліста / бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів 45 років.

 

На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому особи, які відповідають вищенаведеним вимогам та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

 

Окрім цього, проводиться прийом на навчання за денною, заочною (заочно-дистанційною) формами навчання на умовах повного відшкодування вартості підготовки за кошти фізичних / юридичних осіб.

 

До заяви про вступ до вищого навчального закладу на навчання додаються:

§  чотири кольорові фотокартки  розміром  3×4 см;

§  копії диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника  податків, засвідчені в установленому порядку або приймальною комісією;

§  копія паспорта громадянина України;

§  два конверти з марками.

Паспорт громадянина України та військовий квиток пред’являються особисто.

 

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

 

Адреса приймальної комісії:

м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13

Тел. (0342) 72-49-57
soltech1