Навчальний заклад

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації

Правоустановчі документи:

Статут Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, заснованого на державній власності, затверджений Міністерством освіти і науки України у 2002 році;
Ліцензія про надання освітніх послуг в освітній галузі “Державне управління” (серія ВНД-ІV № 090027, видана 23.09.1999 р.);
Сертифікат про акредитацію за ІV рівнем (серія НД-IV № 095078, виданий 21.09.1999 р.).

Вищий навчальний заклад веде свою історію із 1967 року, коли в Івано-Франківську на базі філії Львівського політехнічного інституту було утворено інститут нафти і газу. Сьогодні Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу – один з найкращих вищих навчальних закладів нафтогазового профілю України, де вищу освіту здобувають більш як 10 тис. осіб. ІФНТУНГ відзначається багатофункціональністю й розгалуженістю структури. Тут здійснюються довузівська та післядипломна підготовки. При університеті функціонує фізико-технічний ліцей, діє коледж електронних приладів. На основі споріднених технікумів, коледжів, профтехучилищ, ліцеїв та гімназій у ІФНТУНГ із 1994 року створено навчально-науково-виробничий комплекс. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу став базою для заснування Прикарпатської регіональної організації студентів та викладачів.
ІФНТУНГ відомий як навчальний заклад, де працює потужний науково-педагогічний колектив. Понад 600 викладачів вирішують ряд важливих і актуальних завдань. В їх числі – поліпшення навчально-виховного процесу та спрямування його до рівня державних стандартів із підготовки спеціалістів необхідної кваліфікації відповідно до соціальних замовлень; впровадження ступеневої системи з підготовки спеціалістів; пошуки форм і методів навчання, видів контролю знань студентів, нових технологій навчання; зміцнення навчально-лабораторної бази; підготовка науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації та ін.
Значний вплив на підвищення якості підготовки спеціалістів, поліпшення навчальної дисципліни відіграє рейтингова система контролю знань студентів, модульне навчання.
Один із шляхів підвищення якості підготовки майбутніх фахівців – впровадження в університеті інформаційних технологій. Ця робота здійснюється на аудиторних заняттях і при організації самостійної діяльності студентів. В такий спосіб забезпечується неперервність підготовки завтрашніх спеціалістів в галузі обчислювальної техніки.
Сьогодні освіта активно інтегрується у міжнародний простір. Розширилися можливості університету брати участь в стажуванні викладачів та обміні студентами при проходженні практик за кордоном, в одержанні інформації із зарубіжних країн в галузі планування, організації та здійснення навчального процесу через Інтернет.
Технічний університет нафти і газу одним із перших ВНЗ України став членом Міжнародної асоціації по обміну студентами та стажування (ІАЕSТЕ). Із 1990 року студенти-економісти є членами Міжнародної асоціації студентів і молодих спеціалістів, які вивчають економіку та управління (АІЕSЕС).
ІФДТУНГ має багату науково-технічну бібліотеку, унікальний геологічний музей, музей історії університету. До послуг студентів – 7 гуртожитків, спортивно-оздоровчий комплекс, де функціонують 5 спортзалів, плавальний басейн, легкоатлетичний манеж. Є лижна база. Діє медпункт. Працюють спортивно-оздоровчий табір “Факел”, а в умовах незрівнянної карпатської природи – база відпочинку “Нафтовик”. Працює також санаторій-профілакторій “Бадьорість”. В системі об’єднання громадського харчування функціонують їдальні та кафе.

Факультет управління та інформаційної діяльності

Магістратура державної служби функціонує у складі факультету управління та інформаційної діяльності утворений відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2000 року № 380.
У складі факультету функціонує чотири кафедри: документознавства та інформаційної діяльності (завідувач проф. Б.П.П’ятничко); державного управління (завідувач проф. Д.І.Дзвінчук); правознавства (завідувач доц. В.М.Скрипничук) та перекладу (завідувач доц. Е.Т.Дерді).
На факультеті проводиться підготовка фахівців за спеціальностями:
– документознавство та інформаційна діяльність;
– переклад.
Окрім цього, особи, які мають повну вищу освіту, можуть здобути кваліфікацію магістра за спеціальністю “Державна служба”.
На факультеті створено можливості для комплексної підготовки документознавців-менеджерів інформаційних систем, спеціалістів нової формації, які добре знають як традиційні методи інформаційного обслуговування, так і новітні інформаційні технології, засади управління, відбору, аналізу й узагальнення інформації на основі документо-інформаційних систем. Випускники спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” мають добрі знання у сфері права, економіки, володіють двома іноземними мовами – англійською і німецькою.
Національний технічний університет нафти і газу має також ліцензію на право підготовки фахівців із спеціальності “Переклад” і факультет управління та інформаційної діяльності проводить набір студентів, які оволодіватимуть високим рівнем знання двох іноземних мов на рівні фахової тематики – насамперед усного і писемного мовлення, перекладу спеціальної документації, супроводу ділових переговорів тощо.
Магістратура державної служби відкрита в університеті у 1996 році. Тоді за державним замовленням було набрано 18 осіб денної форми навчання. У 2007 році державне замовлення становило вже 79 осіб (19 – денна форма та 60 – заочна). Підготовка магістрів державної служби здійснюється за двома спеціалізаціями: “адміністративний менеджмент” і “економіка”. Усього за десять років підготовлено 488 магістрів.
Для організації навчального процесу на факультеті створено належні матеріальні умови. До послуг студентів та слухачів магістратури – навчальний корпус з добре оснащеними технічними засобами аудиторіями, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет та до системи супутникового телебачення.
Методичне забезпечення становлять найновіші посібники, підручники, аудіо- та відеоматеріали, значна частина яких розроблена у західних університетах.
Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Серед викладачів 6 професорів, докторів наук та 23 доценти, кандидати наук. Силами професорсько-викладацького складу проводяться наукові дослідження, викладачі кафедр факультету є авторами навчальних посібників, підручників, методичних розробок, яких тільки за останні два роки видано понад 30 найменувань.
Традиційним стало проведення на базі факультету всеукраїнських науково-методичних конференцій з проблем безперервної освіти.
Факультет управління та інформаційної діяльності має належні умови для підготовки фахівців нової формації, які конкурентноспроможні на ринку праці, можуть організувати взаємодію в галузі інформаційних технологій, встановити партнерські взаємостосунки з представниками ділових і політичних кіл зарубіжних країн, гнучко реагувати на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах, забезпечувати реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.soltech1